Προσδιορισμός προπονητικών ζωνών στην κολύμβηση : Step Test 7 X 200

Αερόβια Αξιολόγηση ( Step Test 7 Χ 200)

Συντάκτης : Γιάννης Ψαρέλης, BSc, MSc, MBA, PhDc  (προπονητής Τριάθλου)  -Web- Site : www.triathloncoach.gr – Email : smartsportcoach@hotmail.com & info@triathloncoach.gr -Κινητό : +30 693 71 70 260

Στόχος αυτή της αξιολόγησης είναι να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση αναφορικά με το επίπεδο της αερόβιας φυσικής κατάστασης του/ της κολυμβητή/ -τριας.

Η δοκιμασία αφορά ένα σταδιακά αυξανόμενης έντασης πρωτόκολλο όπου καταγράφονται σε κάθε στάδιο φυσιολογικές παράμετροι (γαλατικό οξύ, καρδιακή συχνότητα) καθώς και η επίδοση/ χρόνος.

Βελτιώσεις στην φυσική κατάσταση του αθλητή αποτυπώνονται τόσο από τα διαγράμματα/ γραφικές καμπύλες τόσο αυτής της συγκέντρωσης γαλακτικού με την ταχύτητα ([La-] = f (ταχύτητα)) όσο και την αντίστοιχη Καρδιακής Συχνότητας  σε συνάρτηση με την ταχύτητα ([HR} = f (ταχύτητα))

Παραλλαγές της Δοκιμασίας

Οι αποστάσεις που χρησιμοποιούνται είναι από 100 έως 400 μέτρα.

Μεγαλύτερες αποστάσεις (300 ή 400 μέτρα) προσφέρουν μία φυσιολογική σταθερή κατάσταση κάτι απαραίτητο για να αποτυπωθεί το μεταβολικό κόστος σε συγκεκριμένη κατάσταση.

Δηλαδή αυτά τα μεγαλύτερα κομμάτια θα εξασφαλίσουν ότι οι φυσιολογικές παράμετροι που θα καταγραφούν θα αντιστοιχούν πραγματικά και αξιόπιστα στη συγκεκριμένη ταχύτητα.

Οι μικρότερες αποστάσεις είναι πιο κοντά στις προπονητικές και αγωνιστικές απαιτήσεις των κολυμβητών

Οφέλη από την δοκιμασία

Τα οφέλη για τον προπονητή και τον αθλητή είναι μεταξύ άλλων:

  • Δυνατότητα αποτύπωσης προπονητικών ζωνών καθώς και του καθορισμού της ταχύτητας/ ρυθμού κολύμβησης.
  • Δυνατότητα να αξιολογηθεί η βελτίωση του κολυμβητή/ τριας.

Διαδικασία

Επτά στάδια με σταδιακά αυξανόμενο ρυθμό/ ταχύτητα με μικτό χρόνο 5 λεπτών (6 λεπτά είναι ο μικτός χρόνος για το πρόσθιο).

Πριν την δοκιμασία χρειάζεται να υπολογιστούν τα στάδια για κάθε κολυμβητή. Το πιο γρήγορο στάδιο υπολογίζεται από το προσωπικό ρεκορ του κάθε αθλητή προσθέτοντας 5”

Πίνακας 3

Νο% target timeHR, beats below maxSecs below TT
170%7030
275%6025
380%4020
485%3015
590%2010
695%105
7100%00

Νο = Αριθμός Επανάληψης

% Target Time = Εκτίμηση του ποσοστού της επιδιωκόμενου χρόνου

HR, beats below time = Σφυγμοί ανά λεπτό κάτω από την εκτιμώμενη μέγιστη καρδιακή συχνότητα

Secs below TT = Δευτερόλεπτα κάτω από τον τελικό στόχο στο τελευταίο (πιο γρήγορο) 200άρi

Triathlon Coaching
Triathlon Coaching

Written by