Φαληρικός Αγώνας Δρόμου 2013

Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία µε τους Αθλητικούς Συλλόγους  ΑΟΠΦ και ΒΕΛΟΣ, στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων «Αθλητισµός για  όλους τους Φαληριώτες» διοργανώνει:  ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ την Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου 2013.
Ο αγώνας είναι αφιερωµένος στην 56η ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ του ∆ήµου Π. Φαλήρου  µε σύνθηµα : «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ».
Η Εκκίνηση θα δοθεί στις 11.00 π.µ. στο πάρκο Φλοίσβου.
Η ∆ιαδροµή θα είναι εντός των ορίων του πάρκου.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι Φαληριώτες ανεξαρτήτου ηλικίας & φύλου.
Ιδιαίτερα καλούµε τους γονείς να έρθουν µαζί µε τα παιδιά τους  σε µια ξεχωριστή µέρα χαράς και εµπειρίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

  • ∆ηµοτικά (Αγόρια & Κορίτσια) – 1.000 µ.
  • Γυµνάσια (Αγόρια & Κορίτσια) – 1.000 µ.
  • Λύκεια (Αγόρια & Κορίτσια) – 1.000 µ.
  • 19- 35 ετών (Άντρες & Γυναίκες) – 5.000 µ.+ 3.000 µ.
  • 46-55 ετών (Άντρες & Γυναίκες) – 5.000 µ.+ 3.000 µ.
  • 56 ετών και άνω (Άντρες & Γυναίκες) -5.000 µ.+ 3.000 µ.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Κύπελλα θα δοθούν στον πρώτο-η σε κάθε κατηγορία.
Μετάλλια θα δοθούν στους τρεις πρώτους νικητές σε κάθε κατηγορία.
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
∆ιπλώµατα και δώρα θα δοθούν σε όλους τους συµµετέχοντες.
Θα βραβευθούν τα Σχολεία και οι Σύλλογοι µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην  ετήσια γιορτή της παιδείας και του Αθλητισµού του ∆ήµου µας.

ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα γίνονται:
Στα Σχολεία του ∆ήµου µας, στα ΚΕΠ, στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο (∆ΑΚ),
στους Αθλητικούς Συλλόγους ΑΟΠΦ και ΒΕΛΟΣ και στα Πνευµατικά Κέντρα
που βρίσκονται :
α) Ηχούς 26 τηλ. 210 9414590
β) Λ. Αγ. Βαρβάρας 24 τηλ. 210 9843409
γ) Σολωµού 40 τηλ. 210 9818663
δ) Μιλτιάδου & Ναυπλίου τηλ. 210 9820970

ΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ.

Πληροφορίες: Τµήµα Παιδείας κ. Α. Φυρογένη, Τηλ. 210 9887139
Ντουντουνάκη. Τηλ. 210 9880299.

vlasthsh-big

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message