Μεγιστοποίηση της Απόδοσης στην Ποδηλασία Τριάθλου

Μεγιστοποίηση της Απόδοσης στο Τρίαθλο – Ποδηλασία

Εφαρμοσμένη Φυσιολογία στο Τρίαθλο : Παράγοντες που επηρρεάζουν την ποδηλατική απόδοση στο Τρίαθλο

Κείμενο : Γιάννης Ψαρέλης (BSc, MSc, MBA, PhDc) Προπονητής Τριάθλου (Κινητό : 6937179260 & Email : smartsportcoach@hotmail.com)

Ερωτήματα

 • Πως μπορώ να βελτιώσω την απόδοση μου σε αγώνα Τριάθλου;
 • Είναι σημαντικός παράγοντας απόδοσης το ποδήλατο που θα χρησιμοποιήσει ο αθλητής:
 • Επηρεάζει η ένταση της κολύμβησης την απόδοση στην ποδηλασία;
 • Εάν κάνουμε drafting στην κολύμβηση βελτιώνεται η απόδοσή μας ή όχι στην ποδηλασία που ακολουθεί;
 • Πως η διαφορετική τακτική αναφορικά με το στροφάρισμα (cadence) επηρεάζει την απόδοση στο τρέξιμο;

Ποδηλασία

Στην ποδηλασία, που είναι το ενδιάμεσο άθλημα του τριάθλου και διεξάγεται μετά την κολύμβηση και πριν το τρέξιμο, υπάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν την αγωνιστική ποδηλατική απόδοση τόσο στο αγώνισμα της ποδηλασίας όσο και στο τρίαθλο συνολικά.

Είναι πρακτικά αδύνατο να τις αναφέρουμε όλες σε ένα σύντομο άρθρο. Επιλέξαμε να αναφέρουμε μερικές από τις οποίες οι ερευνητές εστιάζουν κυρίως την επιστημονική τους έρευνα.

To άρθρο βασίζεται σε σχετική προπονητικό εργαστήριο του συγγραφέα προς τα μέλη της ομάδας Athens Triathlon Team

Επιλογή ποδηλάτου/ αθλητικού εξοπλισμού

Ολες οι έρευνες δείχνουν την εξαιρετικά υψηλή βαρύτητα που έχει η επιλογή του αθλητικού εξοπλισμού (ποδήλατο, ρόδες κλπ.) στην αγωνιστική απόδοση των τριαθλητών ιδίως στους αγώνες δίχως drafting. Οι προσπάθειες δημιουργίας παγκόσμιου ρεκόρ ώρας και κυρίως η κούρσα ανταγωνισμού Obree- Boardman έχουν αναδείξει με πολύ έντονο τρόπο την σημασία του μηχανήματος/ ποδηλάτου. Ο ίδιος ο Boardman στη στάση Superman κατάφερε να σημειώσει 56km/hr και με συμβατικό ποδήλατο μόλις 49km/hr.

Ιδιαίτερα γνωρίζουμε ότι τα παρακάτω επηερεάζουν σημαντικά το αγωνιστικό αποτέλεσμα (Glaskin, 2019)

 • Βάρος ποδηλάτου. Παράγοντας ιδίατερα σημαντικός στις ανηφόρες
 • Μηχανικές ιδιότητες υλικών και κυρίως του σκελετού.
 • Αεροδυναμικές ιδιότητες του υλικού και συνολικά συνολική αεροδυναμική αθλητή-ποδηλάτου- εξοπλισμού
 • Γεωμετρία σκελετού

Επηρεάζει η ένταση της κολύμβησης την απόδοση στην ποδηλασία;

Στο να αποτυπώσουν πως η ένταση της κολύμβησης επηρεάζει την απόδοση στην ποδηλασία.

Οι τριαθλητές που κολύμπησαν στο 80% της ταχύτητάς τους ή στο 90% είχαν πιο γρήγορους χρόνους στην ποδηλασία καθώς και συνολικά πιο γρήγορους.

Η κολύμβηση με το 100% της κολυμβητικής ικανότητας χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συχνότητα κολύμβησης (χεριές ανά λεπτό) καθώς και από μεγαλύτερες συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος στο αίμα (Peeling et all,2005)

Drafting στην Κολύμβηση

Εάν κάνουμε drafting στην κολύμβηση βελτιώνεται η απόδοσή μας ή όχι στην ποδηλασία που ακολουθεί;

Πως επηρεάζει το κολυμβητικό drafting την απόδοση στην ποδηλασία που ακολουθεί;

Οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντικά σχέση-  βελτίωση της απόδοσης στην ποδηλασία ύστερα από drafting στην κολύμβηση (Delextrat et al., 2003);

Τακτική Στροφαρίσματος

Πως η διαφορετική τακτική αναφορικά με το στροφάρισμα (cadence) επηρεάζει την απόδοση στο τρέξιμο;

Οι Vercruysen et al. (2005) αναφέρουν ότι ο χρόνος εξάντλησης στο τρέξιμο μετά από διαφορετικές τακτικές στο στροφάρισμα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικός. 

Οι συγκεκριμένοι ερευνητές βρήκαν ότι μία μείωση κατά 20% στο στροφάρισμα σε σχέση με το φυσικό επιλεγόμενο από τον αθλητή/ ασκούμενο (FCC= Freely chosen cadence) επιφέρει μία αύξηση του χρόνου εξάντλησης στο τρέξιμο.

Κατά πολλούς ερευνητές η αλλαγή από την ποδηλασία στο τρέξιμο είναι το πιο κρίσιμο σημείο της απόδοσης και έτσι ερευνητές προσπάθησαν να δουν εάν η αλλαγή τακτικής στη ποδηλασία μπορεί να βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα για τους αθλητές τριάθλου (Vercruysen et al., 2005)

Βιβλιογραφία- References

 1. American College of Sports Medicine (ACSM). The female Triad. Medecine & Science in sports & exercise 2007.
 2. American Swimming Coaches Association (ASCA). Level 3 The physiology school.2008. Developed by John Leonard and the staff of the ASCA.
 3. Australian Swimming Coaches and Teachers Association. The Physiology of Swimming. Professional Development Program. Home Study.
 4. Ackland T.R., Blanskby B.A., Landers G & Smith D. Anthropometric Profiles of Elite Triathletes. 1997 Journal of Science and Medecine in Sport 1 (1): 51-56
 5. Ash H & Penker M. Ironman 70.3 – Training for the middle distance.2008. Meyer & Meyer Sport.
 6. Bentley DJ, Cox GR, Green D, Laursen PB, Maximising performance in Triathlon : Applied physiological and nutritional aspects of elite and non elite competitions. Journal of Science and Medicine in sport (2008) 11, 407-416
 7. Bernard T, Vercruyssen F, Grego F, Hausswirth C, Lepers R, Vallier J-M, Brisswalter J. Effect of cycling cadence on subsequent 3 km running performance in well trained triathletes. Br J Sports Med.2003 Apr;37(2):154–159
 8. Brownlee Alistair & Jonathan, Swim Bike Run Our triathlon Story, Penguin Books
 9. Castro RRT, Mendes FSNS, Nobrega ACL. Risk of hypothermia in a new olympic event: the 10-km marathon swim. Clinics. 2009;64(4):351-6.
 10. Delextrat A, Tricot V, Bernardi T, Vercruysen F, Hausswirth C, Briesswaletr J, Drafting during Swimming Improves Efficiency during Subsequent Cycling. MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE® Copyright © 2003 by the American College of Sports Medicine DOI: 10.1249/01.MSS.0000084422.49491.2C
 11. de Lucas, R.D., Balildan, P., Neiva, C.M., Greco, C.C., & Denadai, B.S. (2000). The effects of wet suits on physiological and biomechanical indices during swimming. Journal of Science and Medicine in Sport 3 (1): 1-8.
 12. Friel J. & Vance J. Triathlon Science. 2013. Human Kinetics
 13. Frohlich M, Klein M, Pieter A, Emrich E, Griessing. Consequenses of the three disciplines on the overall result in Olympic distance triathlon. International Journal of Sports Science and Engineering. Vol02 (2008) No.04, pp204-210
 14. Gourley J. Faster- Demystifying the science of triathlon speed.2013. Velo press. Boulder Colorado
 15. Glashkin Max, “Cycling Science, How rider and machine work together”, 2019 Ivy Press
 16. Hellemans J. The Triathlon coach. 2006. Active Health. New Zeeland
 17. Hue O. Prediction of drafted triathlon race pace from submaximal laboratory testing in elite triathlon.2003. Canadian Journal of Applied Physiology. Volume 28: Issue 4: Pages 547-560
 18. Issurin V. Block Periodization: Breakthrough in Sport Training, 2008. Ultimate Athletes Concepts.
 19. Issurin V. Block Periodization versus traditional training theory : a review. Journal  Medicine Physical Fitness 2008 ; 48: 65-75.
 20. Jarvis Mark. Strength and Conditioning for Triathlon – The Fourth Discipline. 2014. Bloommsburry.
 21. Joyce D, Lewindon D. High performance training for sports. 2014. Human Kinetics
 22. Klion M, Jacobson T. Triathlon Anatomy.2013. Human Kinetics
 23. Knechle B, Wirth A, Bauman B, Knechtle P, Roseman T, Oliver S. Differential Correlations between anthropometry, training volume, and performance in male and female Ironman triathletes. Journal of Strength and Conditioning Research 2010. 24(10) 2785-2793.
 24. Knechtle R , Rüst CA, Rosemann T & Knechtle B. The best triathletes are older in longer race distances – a comparison between Olympic, Half-Ironman and Ironman distance triathlon. SpringerPlus 2014, 3:538
 25. Koprivica V. Block periodization. 2012. SportLogia 8 (2), 93-99
 26. Landers GJ, Blanscky BA, Ackland TR,The relationship between stride rates, lengths, and obdy size and their effect on elite triathletes’ running performing during competition. International Journal of Exercise Science 4(4) : 238-246,2011
 27. Landers GJ, Blanscky BA, Ackland TR, Cadence stride rate and stride length during triathlon competition. International Journal of Exercise Science 4(4) : 238-246,2011
 28. Lepers R, Knechtle R, Stapley B, Trends in Triathlon Performance: Effects of Sex and Age. Sports Medecine (2013)43:8510863 DOI 10.10007/s40279-0130-0067-4
 29. Laursen P.B. Training for Intense exercise performance : High Intensity or high volume training ? Scandinavian Journal Of Medecine  and Science in Sports 2010: 20 (Suppl 2) 1-10
 30. Margaritis Irene. Facteurs Limitants de la Performance en Triathlon. 1996. Canadian Journal of Applied Physiology. Volume 21 :Issue 1. Pages 1-15
 31. Millet GP, Dreano P, Bentley DJ. Physiological characteristics of elite short and long distance triathletes. European Journal of applied Physiology 2003; 88 (4-5): 427-30
 32. Millet GP, Vleck V. Physiological and Biomechanical adaptations to the cycle to run transitions in Olympic Triathlon : review and practical recommendations for training.2000 British Journal of Sports Medecine 34:384-390
 33. Mora J. Triathlon 101 – Essentials for multisport success. 1999. Human Kinetics
 34. Mujika Olymic Preparation of a a world class female triathlete 2014. International Journal of Physiological Performance July9 (4): 727:31
 35. Ο’Toole M.L., Douglas P.S.,Applied physiology of Triathlon, 1995 Sports Medecine, Volume 19 issue 4, pages 251-267
 36. Peeling PD, Bishop DJ, Landers GJ Effect of swimming intensity on subsequent cycling and overall triathlon performance. British Journal Sports Medicine 2005;39:960–964. doi: 10.1136/bjsm.2005.020370
 37. Phillips P, Newland B. Emergent models of sport development and delivery : The case of Triathlon in Australia and the US. Sport Management Review 17 (2014) 107-120
 38. Seiler S, Tonnessen E. Intervals, Thresholds, and long slow distance :The role of intensity and duration in Endurance Training. Sportscience 13, 32-53,2009 (sportsci.org/2009/ss.htm)
 39. Sleivert Gordon G., Rowlands D.S.. Physical and physiological factors associated with success in the Triathlon. 1996. Sports Medecine, July 1996, volume 22, issue 1, pp8-18
 40. Sultana F, Abbiss CR, Louis J, Bernard T,  Hausswirth  C, Brisswalter J .Age-related changes in cardio-respiratory responses and muscular performance following an Olympic triathlon in well-trained triathletes. Eur J Appl Physiol (2012) 112:1549–1556 DOI 10.1007/s00421-011-2115-9
 41. Suriano R, Bishop D. Physiological attributes of triathletes. Journal of Science and Medicine in Sport 13 (2010) 340-47.
 42. Tonnessen E., Sylta O, Haugen J.A., Hem E.,Svedsen I.S., Seiler S. The road to gold :Training and peaking characteristics in the year prior to a gold medal endurance performance.2014. Plos One 9 (7).
 43. Tomikawa M, Nomura T. Relationships between swim performance, maximal oxygen uptake and peak power output when wearing a wetsuit. p Journal of Science and Medicine in Sport (2009) 12, 317—322erformance, maximal oxygen uptake and peak power output when wearing a wetsuit.
 44. Torstveit MK, Sundgot-Borgen J. The Famele Athlete Triad : Are Elite Athletes at increased Risk. Medicine and Science in sports & Exercise.2005
 45. Van Schuylenbergh R, Vanden Eynde B. ,  Hespel P. Prediction of sprint triathlon performance from laboratory . European  Journal of  Applied Physiololgy (2004) 91: 94–99 DOI 10.1007/s00421-003-0911-6
 46. Vercruyen F, Suriano R, Bishop D, Hausswirth C, Brisswalter J. Cadence selection affects metabolic responses during cycling and subsequent running time to fatique. British Journal of Sports Medecine 2005; 39:267-272.doi :10.1136/bjsm.2004.0011668
 47. Vleck VE, Burgi A, Bentely DJ. The consequences of swim, cycle, run and performance on overall result in elite Olympic distance triathlon. International Journal of Sports Medecine 2006; 27(1):43-8
 48. Wu S SX, Peiffer JJ, Briwalter J, Nosaka K, Abbiss C. Factors influencing pacing in triathlon. Open Access Journal of Sports Medecine 2014:5 223-234.

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message