Εφαρμοσμένη Φυσιολογία στο Τρίαθλο : Ανίχνευση Ταλέντων

Εφαρμοσμένη Φυσιολογία στο Τρίαθλο : Ανίχνευση Ταλέντων

Case Study  : Ανίχνευση Ταλέντων στην Κολύμβηση

Κείμενο : Γιάννης Ψαρέλης (BSc, MSc, MBA, PhDc) Προπονητής Τριάθλου (Κινητό : 6937179260 & Email : smartsportcoach@hotmail.com)

Ο Γιάννης είναι πιστοποιημένος δάσκαλος κολύμβησης (Teacher ID: 15843) από τον Σύνδεσμο Προπονητών Κολύμβησης της Αυστραλίας (ASCTA ID : 42229) καθώς και Αργυρού Επιπέδου Διεθνής προπονητής από τον ίδιο σύνδεσμο (International Silver :0534). Είναι επίσης πιστοποιημένος προπονητής κολύμβησης από τον Σύνδεσμο Προπονητών κολύμβησης των ΗΠΑ επιπέδου 4 (American Swimming Coaches Association/ ASCA Level 4).

Ερωτήσεις

 • Τι ορίζεται ως ανίχνευση Ταλέντων;
 • Ποια είναι τα σημεία κλειδιά σε ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ταλέντων
 • Ποια τα πλεονεκτήματα της χρήσης επιστημονικών κριτηρίων στην διαδικασία στην ανίχνευση ταλέντων σε μία χώρα;
 • Ποια στοιχεία πρέπει να αναζητά ένας προπονητής κολύμβησης

Κείμενο : Γιάννης Ψαρέλης (BSc, MSc, MBA, PhDc) Προπονητής Τριάθλου (Κινητό : 6937179260 & Email : smartsportcoach@hotmail.com) (Φωτογραφία 2010 – Γιάννης Ψαρέλης Roth)

Εισαγωγή

Ορισμός :Η ανίχνευση ταλέντων ορίζεται ως η διαδικασία της αναγνώρισης αθλητών – συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες- σε αρχικό στάδιο της αθλητικής τους καριέρας/ ανάπτυξης με την ικανότητα να αριστεύσουν σε συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα κατά τη φάση της ενηλικίωσής τους.

Ο τομέας αποτελεί μέρος της αθλητικής επιστήμης από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αρκετές Εθνικές Ομοσπονδίες, Επαγγελματικοί Σύλλογοί αλλά και κράτη επενδύουν πόρους για την ανίχνευση ταλέντων με στόχο να μπορέσουν να εντοπίσουν τους επόμενους ολυμπιονίκες ή και επαγγελματίες αθλητές.

Η ανίχνευση ταλέντων είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που περιλαμβάνει φυσιολογικούς, τεχνικούς, τακτικούς και ψυχολογικούς παράγοντες  (Till, Jones, Cobley , & Morley, 2016).

Οι εθνικοί φορείς και ομοσπονδίες προσπαθούν να εντοπίσουν νεαρούς αθλητές οι οποίοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Η επιλογή των ταλέντων προσφέρει στους νεαρούς αθλητές τα μέσα για να πετύχουν υψηλές επιδόσεις στον αθλητισμό κάτι το οποίο μπορεί να εμπνεύσει για περαιτέρω συμμετοχή και πάθος στον αθλητισμό.

Ο αντίλογος  της συμμετοχής νεαρών αθλητών σε πρωταθλητισμό είναι ότι τα υπάρχοντα μοντέλα ανίχνεσης ταλέντων είναι χαμηλής εγκυρότητας ενδείξεις επιτυχίας και το μόνο που επιτυγχάνουν  είναι να αποτρέπουν τους συμμετέχοντες από το να συμμετέχουν στον αθλητισμό. (Till, Jones, Cobley , & Morley, 2016)

Οι Pickering & Kiely (2017) εντοπίζουν ως εξής σημεία κλειδιά :

 • Τα προγράμματα ανίχνευσης ταλέντων συχνά εντοπίζουν τους αθλητές με τις πιο σημαντικές ικανότητες στην παρούσα φάση και όχι με την μεγαλύτερη ικανότητα βελτίωσης και ανάπτυξης.
 • Η ικανότητα βελτίωσης σχετίζεται με την προπονητικές προσαρμογές, κάτι το οποίο μέχρι ένα σημείο καθορίζεται γενετικά.
 • Το γενετικό προφίλ υπόσχεται να μπορεί να εντοπίσει αυτούς τους αθλητές με την μεγαλύτερη ικανότητα να βελτιωθούν καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες θα επέλθουν αυτές οι βελτιώσεις.

Επιστημονική Προσέγγιση στην Ανίχνευση Ταλέντων

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης επιστημονικών κριτηρίων στην διαδικασία στην ανίχνευση ταλέντων σε μία χώρα είναι μεταξύ άλλων καιμτα εξής  (Abbott, 2006) :

 • Μειώνει σημαντικά τον απιτούμενο χρόνο για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων με την επιλογή ταλαντούχων αθλητών.
 • Μειώνει τον όγκο, ενέργεια και του ταλέντου από πλευράς του προπονητή.
 • Η αποτελεσματικότητα του έργου του προπονητή ενισχύεται με την προπονητική ενασχόλησης με αθλητές με υψηλές ικανότητες.
 • Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τον αριθμό των αθλητών που μπορούν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μία πιο ισχυρή και πιο ομοιογενής εθνική ομάδα ικανή να επιτύχει διεθνείς επιτυχίες.
 • Αυξάνει την αυτοπεποίθηση ενός αθλητή καθώς η αθλητική δυναμική του είναι υψηλότερη από αθλητές της ίδιας ηλικίας που δεν επιλέχθηκαν.
 • Εμμεσα βοηθάει στην εφαρμογή της επιστημονικής προπόνησης, καθώς οι επιστήμονες που θα βοηθήσουν στην ανίχνευση των αθλητικών ταλέντων θα έχουν υψηλή παρακίνηση να συνεχίσουν να παρακολουθούν επιστημονικά την προπόνηση των αθλητών.

Εντοπισμός των Ταλέντων στην Κολύμβηση

Η επιτυχία στο άθλημα της κολύμβησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι προπονητές αναζητούν ταλέντα τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τους βοηθήσουν σε μία γρήγορη εξέλιξη με προορισμό την επιτυχία στο υψηλότερο επίπεδο.

Σε κάποιες περιπτώσεις το ταλέντο ορισμένων αθλητών εστιάζεται στην εξαιρετική θέληση των αθλητών να επιτύχουν, στη προπονητική δέσμευση και την νοητική δύναμη σε υψηλές συνθήκες αγωνιστικές πίεσης.

Ταυτόγχρονα πολλοί κολυμβητές με φυσιολογικά χαρακτηριστικά ταλέντου αποτυχαίνουν λόγω της ανεπαρκούς δέσμευσης, κακής τύχης ή χαμένων ευκαιριών. (Richards, 2004)

Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά ενός ταλαντούχου κολυμβητή είναι  (Richards, 2004):

 • Μεγαλύτερο από τον μέσο όρο ύψος
 • Μεγάλη περίμετρος ώμων και μικρή περίμετρος λεκάνης
 • Μεγαλύτερο μήκος χεριών σε σχέση με το ύψος του αθλητή
 • Μεγαλύτερο αναλογία μήκους ποδιών σε σχέση με το ύψος του αθλητή
 • Μεγάλη επιφάνεια παλάμης και μεγάλη επιφάνεια φτέρνας.

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ταλέντου είναι τα εξής (Richards, 2004):

 • Υψηλή εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.
 • Είναι συνήθως άνθρωποι με υψηλή αποφασιστικότητα και συγκέντρωση ώστε να μείνουν προσηλωμένοι στο στόχο που έχουν θέσει να επιτύχουν.

 (Abbott, 2006)

Τί στοιχεία πρέπει να αναζητεί ένας προπονητής  (Australian Swim Coaches and Teachers Association, 2017);

 • Κολυμβητές με καλό συγχρονισμό και τεχνική
 • Κολυμβητές που τους αρέσει να είναι αποδέκτες της προπονητικής διαδικασίας.
 • Κολυμβητές στους οποίους πιστεύετε
 • Κολυμβητές με υποστηρικτικούς γονείς.

Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι κολυμβητές σε κάθε στυλ όμως τα χαρακτηριστικά αυτά είναι μικρότερης σημασίας σε σχέση με τις διαφορές κολυμβητών υψηλού επιπέδου και μέτριου επιπέδου.

Bibliography

Abbott, J. A. (2006). Talent Identification and Development in Sport. Edinburgh: The University of Edinburgh.

Australian Swim Coaches and Teachers Association. (2017). Talent ID.

Pearson, D., Naughton, G., & Torode, M. (2006). Predictability of physiological testing and the role of maturation the in talent identification. Journal of Science and Medicine in Sports, 6, 277-287.

Pickering, C., & Kiely, J. (2017). Can the ability to adapt to exercise be considered a talent—and if so, can we test? Sports Medicine Open, 3(43).

Richards, R. (2004). Coaching Swimming, An Introductory Manual (Bronze Swimming Certification). Australian Swimming Coaches and Teachers Association.

Till, K., Jones, B. L., Cobley , S., & Morley, D. (2016). Identifying Talent in Youth Sport: A Novel Methodology Using Higher-Dimensional. Plos One.

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message