Τεχνική κολύμβησης : Περιστροφή στην “κλασσική τεχνική” ελεύθερης κολύμβησης.

Written by