Φωτογραφίες από το Race Photo

Οι φωτογραφίες από τον 3ο Μητροπολιτικό αγώνα Τριάθλου 2013 είναι online στο Race Photo

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό την Κυριακή 09 2013.

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σας επιλέγοντας στην Αναζήτηση το νούμερο συμμετοχής σας και στο event τον αγώνα “3ος Μητροπολιτικός αγώνας Τριάθλου 2013″.

Διαλέξτε τον αγώνα στο event και στο πεδίο λέξη κλειδί δώστε το αγωνιστικό νούμερο συμμετοχής σας για να δείτε όλες τις φωτογραφίες σας. Διαλέγοντας την λέξη κλειδί 0 (μηδέν) μπορείτε να δείτε γενικές φωτογραφίες ή φωτογραφίες που δεν έχουν αγωνιστικό νούμερο συμμετοχής.

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message