Ηλεκτρονικό Περιοδικό Sports Excellence (e-mag, Δεκέμβριος 2018)

Sports Excellence emag 2nd issue

Το 2018 ολοκληρώνεται σε μερικές μέρες. Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει συναντήσει την αποδοχή του αθλητικού κόσμου της πατρίδας. Το Sports Excellence έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με 7 Ομοσπονδίες και μαζί τους έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε προγράμματα ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα, καθώς και προγράμματα ολιστικής επιστημονικής και αθλητιατρικής ανάπτυξης των αθλητών που επιθυμούν την αθλητική αριστεία. Επιπρόσθετα έχουμε αρκετά ακόμα αιτήματα για νέες συνεργασίες από Ομοσπονδίες και άλλους φορείς.

Οι υπηρεσίες, σε συνάρτηση με την εκπαίδευση και την έρευνα είναι οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος.  Τα στελέχη μας συνεργάζονται με αθλητικές ομοσπονδίες και τους συνδέσμους προπονητών, με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης προπονητών. Συνάμα, επιδιώκουμε να εκπαιδεύσουμε τους αθλητές σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία μας κατευθύνει στο να τους καταστήσουμε υπεύθυνους για την αθλητική τους εξέλιξη («Let the athlete take the responsibility”). Η εκπαίδευση αυτή επεκτείνεται και στους γονείς, οι οποίοι αποτελούν τον πιο καθοριστικό «παράγοντα» του λεγόμενου «περιβάλλοντος ανάπτυξης» των
νεαρών αθλητών. Πεποίθησή μας είναι ότι «Αριστεία στο Σχολείο και η Αριστεία στον Αθλητισμό» είναι εφικτοί στόχοι, χωρίς ο ένας να αποκλείει ή να αποτελεί τροχοπέδη για τον άλλο.

Η έρευνα αποτελεί, όπως αναφέραμε, έναν από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος. Ευελπιστούμε το 2019 να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της πρωτογενούς έρευνας και γι’ αυτό το λόγο προχωράμε στην πρόσληψη συνεργατών που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτό τον τομέα.

Όμως πέρα από τα παραπάνω, το Sports Excellence δεν μπορεί παρά να έχει ενεργό ρόλο μέσα στην κοινωνία και γι’ αυτό το πρόγραμμα «Κοινωνικής Ευθύνης» έχει τη μέγιστη προτεραιότητα στην καθημερινότητά μας με βασικούς άξονες :

Τις ευπαθείς ομάδες και τους ειδικούς πληθυσμούς

Την άρση των γεωγραφικών εμποδίων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει το Sports Excellence με μηνιαία
ταξίδια κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές

Το Sports Excellence έχει ως βασική αρχή λειτουργίας την ανοιχτή πρόσβαση και γι’ αυτό σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Κουλουβάρης
Sports Excellence, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message